Afbrændingsforbud

Afbrændingsforbud i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.
Pressemeddelelse udsendt 3. juli 2018

På baggrund af den seneste tids gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for naturbrande.
Brand & Redning Sønderjylland udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra og med den 4. juli kl. 08.00. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændings­bekendt­gørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

haveaffald
halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
affald fra skovbrug,
siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
bål, herunder bålfade
fakler og lign.
Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

grill*,
ildsteder,
apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære­aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater
samt al brug af pyroteknik (Allerede udstedte tilladelser tilbagekaldes hermed)
* Brug af grill (til kul, pille & gas) tillades på fast ubrændbart underlag.

Kilde: Brand og redning Sønderjylland http://brsj.dk/