Winter is coming.

Vinter Camping

Frostsikring.

Nu melder frosten snart sin ankomst og vi lukker derfor for vandet på alle de udendøres vandhaner. I kan selvfølgelig stadig hente vand i servicebygningerne, alle bygningerne er åbne hele året.

Lidt gode råd til vinter klar campingvogn. 

For at undgå frostsprængninger af i campingvognen er det vigtigt at al vandet tømmes af vognen når man forlader den.

  • Tøm varmtvandsbeholder og lad ventiler stå åbne
  • Fjern sikring til vandpumpe (eller tag strømmen til campingvognen)
  • Åben alle vandhaner (husk at sætte blandingsbatteriet til lige dele koldt og varmt vand)
  • Tøm toilettets kassette
  • Har toilettet egen skylletank, skal denne også tømmes (tøm evt. indholdet ud i en dunk, så det kan genbruges).

Husk altid at lukke for gassen.